Wpłaty na budowę kościoła i adaptację kaplicy

Środki na budowę kościoła i adaptację kaplicy można przekazywać w następujący sposób:

 • W kopercie na tacę, zbieraną podczas mszy św. lub bezpośrednio na ręce ks. Proboszcza (z dopiskiem „na budowę kościoła”)
 • Przekazując ofiarę na tacę, zbieraną podczas wszystkich Eucharystii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
 • Bezpośrednio na konto:

  PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
  51-511 WROCŁAW

  specjalny rachunek dla budowy: 87 7065 0002 0651 9192 1304 0001 w banku Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Sopocie
  lub
  ogólny rachunek Parafii: 73 9585 0007 0220 0220 0077 0001 w banku Bank Spółdzielczy Oława

  Tytuł przelewu: Na cele kultu religijnego

1,5% podatku na budowę

Dzięki porozumieniu z Fundacją Strachota istnieje możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz budowy naszego kościoła oraz adaptacji dawnej kaplicy.
Wystarczy wpisać w odpowiednie pola swojego formularza PIT numer KRS 0000224647 oraz wyliczoną kwotę 1,5 procenta podatku dochodowego oraz koniecznie dopisek „parafia Strachocin” w rubryce „cel szczegółowy 1,5%”. Urząd Skarbowy prześle tę kwotę na konto Fundacji „Strachota”, która na mocy zawartego porozumienia przekaże środki na konto parafii.

Powyżej: wzór dla Pit-36
Wzór dla Pit 37

Więcej o zasadach obliczenia tego odliczenia podatku można znaleźć na podatkowej stronie Ministerstwa Finansów

Skip to content