Spotkania: w każdy czwartek w kościele

Ramowy plan spotkania:
18:00 Eucharystia
19:00 Modlitwa – wspólne uwielbienie Boga
19:40 Konferencja i małe grupy lub agapa w salce (wg planu miesiąca)

Plan miesiąca:

Pierwszy czwartek miesiąca – Eucharystia, uwielbienie Boga, konferencja i małe grupy
Drugi czwartek miesiąca – Eucharystia, uwielbienie Boga, konferencja i agapa w salce na dole
Trzeci czwartek miesiąca – Eucharystia, uwielbienie Boga, konferencja i małe grupy
Czwarty czwartek miesiąca – Eucharystia, uwielbienie Boga, konferencja i spotkanie zespołu przywódczego

Struktura organizacyjna:

Lider – Mariola Knoblauch; e-mail: mariolaknoblauch@wp.pl tel.: 691 260 072
Z-ca lidera – Alicja Samołyk; e-mail: alicja.samolyk@wp.pl tel.: 606 382 620
Odpowiedzialny za oprawę muzyczną – Jan Madej; e-mail: jan_madej@interia.pl
Ks. Opiekun: ks. Wojciech Jaśkiewicz

Grupy posługi (diakonie):

Diakonia modlitwy wstawienniczej – w różnych intencjach przesyłanych za pośrednictwem SMS (odpowiedzialna – Alicja Samołyk)
Diakonia ewangelizacji
Pomoc w Kursie Alfa we współpracy z Domowym Kościołem
Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Święty

Skip to content