Psycholog, psychoterapeuta
poniedziałek 12.00-16.00
porady i konsultacje indywidualne, małżeńskie rodzinne
wsparcia dla osób dorosłych i młodzieży, wsparcie rodziców w wychowaniu,
pomoc w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych dzieci i młodzieży
Pomoc w kryzysie życiowym, depresji, zaburzeniach lękowych,
w trudnościach związanych z kryzysem alkoholowym w rodzinie;
w wyborze ścieżki diagnostycznej
lub przekierowaniu do odpowiednich specjalistów
Mediator
I i III wtorek m-ca 17.00-19.00
mediacje dla małżonków pozostających w konflikcie lub doświadczający różnego rodzaju
barier komunikacyjnych, w celu uzyskania wsparcia w osiągnięciu porozumienia.
Rolą mediatora jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni oraz prowadzenie rozmowy
w sposób, który pozwoli obu stronom wyrazić siebie a także usłyszeć drugą stronę
w atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia i akceptacji.
Psycholog, psychoterapeuta
I i III środa m-ca, godz. 8.30 – 11.30
porady i konsultacje dla osób dorosłych z zakresu problemów emocjonalnych,
komunikacyjnych, trudności w budowaniu relacji.
Doradca życia rodzinnego, pedagog
II i IV środa m-ca 18.30-21.00
porady i konsultacje w rozpoznawaniu okresów płodności,
nauka metod naturalnego planowania rodziny
rozpoznawanie płodności w okresie laktacji oraz klimakterium
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Trener komunikacji
I i III środa miesiąca 19.00-21.00
doradztwo oparte na potrzebach i empatii
identyfikowanie kompetencji i mocnych stron,
wspieranie rozwoju osobistego, wyznaczanie celów
Pedagog specjalny, psychoterapeuta
czwartek, godz. 17.00 – 20.00
diagnoza psychomotorycznego rozwoju dziecka; porady z zakresu wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka z zaburzeniami typu:dysharmonia rozwojowa, nadpobudliwość psychoruchowa,
słaba równowaga, niezdarność, nadmierna wrażliwość na bodźce (rozdrażnienie, płaczliwość), zaburzenia mowy,
dysleksja, trudności w uczeniu się, spektrum autyzmu (tel. 506 018 669)
Prawnik
II czwartek m-ca 17.00-19.00
Poradnictwo duchowe
III piątek miesiąca 15.00-17.00

Grupa wsparcia dla opiekunów osób starszych,
chorych, niepełnosprawnych
III sobota m-ca, godz. 15.45 – 17.45Rejestracja poniedziałek – piątek w godz. 9.00-18.00

tel. 790 214 050
e-mail:poradnia.strachocin@gmail.com

formularz kontaktowy


Poradnia jest współfinansowana przez Gminę Wrocław www.wrocław.pl
Skip to content